Prelucrarea datelor cu caracter personal

INFORMARE CLIENTI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

BALCAN EXPRESS CURIER SRL, cu sediul in BUCURESTI, Str. Bd Timisoara nr 103-111,sect 6 Corp Comercial B Stand, Nr B14, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3111/2016, CUI RO 26552513, va informeaza prin prezenta ca obtine in mod direct si prelucreaza date cu caracter personal (definite conform Regulamentului UE nr. 679/2016) ale clientilor si potentialilor sai clienti. 

Prelucrearea datelor personale astfel obtinute se face in scopul desfasurarii si dezvoltarii activitatii de servicii postale si curierat de catre BALCAN EXPRESS CURIER SRL.

Datele personale astfel obtinute si prelucrate pot fi puse la dispozitia unor terte persoane, furnizori de bunuri/servicii ai BALCAN EXPRESS CURIER SRL, exclusiv in vederea desfasurarii si dezvoltarii activitatii de servicii postale si curierat de catre BALCAN EXPRESS CURIER SRL. 

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, clientii si potentialii clienti beneficiaza de o serie de drepturi in legatura cu datele lor personale prelucrate de BALCAN EXPRESS CURIER SRL (dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii si luarea automata a deciziilor si de profilare).

Prezenta informare reprezinta un supliment la TERMENII SI CONDITIILE DE TRANSPORT ai BALCAN EXPRESS CURIER SRL, disponibila pe documentele de transport (AWB) folosite de BALCAN EXPRESS CURIER SRL si pe site-ul balcancurier.ro 

Prin folosirea serviciilor postale si de curierat ale societatii BALCAN EXPRESS CURIER SRL, veti fi prezumat ca ati luat la cunostinta si de prezenta informare.

  • Politica de cookies
  • Prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Rolul nostru este de a va oferi cele mai sigure si accesibile servicii de curierat!

    021 444-0146