Termeni si conditii

CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

Balcan Express Curier S.R.L. (in continuare Balcan Express Curier) ofera servicii postale incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale, in urmatoarele conditii:

Balcan Express Curier accepta doar trimiterile postale ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre expeditor, conform bunului ce face obiectul trimiterii postale, cu un invelis exterior opac care sa nu permita vizualizarea continutului, si care au inscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume si prenume/denumirea in cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completa de livrare, telefon) si optional ale expeditorului, mai putin in cazul serviciului Contra ramburs, in cazul caruia si datele expeditorului sunt obligatorii, si cu o greutate maxima de 50kg si dimensiuni maxime de: lungime 60 cm / latime 50 cm / inaltime 30 cm.
Greutatea ce sa va lua in calcul este greutatea mai mare dintre cea reala si cea volumetrica calculata astfel: lungimea*latimea*inaltimea/6000

Nu sunt acceptate trimiterile postale in cazul in care:

 • ambalajul trimiterii postale prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sau trimiterea postala consta in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent;
 • constau in bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs;
 • prezinta etichete sau inscriptii vechi neindepartate.

Preluarea trimiterilor postale se realizeaza prin personalul propriu sau al subcontractorilor la punctele de acces ale acestora sau de la adresa indicata de expeditor.

Numarul de trimiteri postale acceptate in reteaua Balcan Express Curier este nelimitat, insa in cazul serviciului de publicitate prin posta numarul minim de trimiteri postale este de 500 de trimiteri.

Mod de ambalare

CATEGORIE TIP AMBALAJ CORESPUNZATOR
BUNURI CASANTE     STICLARIE Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector
PARBRIZE / GEAMURI Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector
BAUTURI / LICHIDE IMBUTELIATE IN STICLA - Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector
- Ambalaj special pentru sticle (lemn)
TABLOURI / GRAVURI Ambalaj de lemn umplut cu polistiren sau alt material protector
BUNURI FRAGILE   PIESE AUTO Ambalaj de carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector
ECHIPAMENT ELECTRO-CASNIC -Ambalaj de carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector
- Ambalaj special pus la dispozitie de catre fabricant
DISCHETE, BENZI, CD-uri - Ambalaj de carton sau plastic 
- Ambalaj special pus la dispozitie de catre fabricant

Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor si sa aiba aplicata inscriptia „Fragil”. Balcan Express Curier se obliga sa recunoasca si sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de expeditor si sa acorde o atentie speciala in manipularea si depozitarea trimiterilor postale in cauza.

Modalitatea in care se poate face plata (cele acceptate de Balcan Express Curier): ordin de plata, cash in baza chitantei emise de Balcan Express Curier sau virament bancar.

Serviciile postale sunt prestate prin mijloace proprii pe raza Municipiului Bucuresti si judetului Ilfov, iar in restul localitatilor de pe teritoriul Romaniei si din afara teritoriului Romaniei prin intermediul altor furnizori de servicii postale.

Balcan Express Curier nu conditioneaza prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale, nu va deschide trimiterea postala si nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul trimiterii postale.

Termenul de livrare difera in functie de tipul de serviciu, distanta si greutate, dar Balcan Express Curier garanteaza livrarea oricarei trimiteri postale interne, in bune conditii si in deplina confidentialitate, oriunde pe teritoriul Romaniei, in termen maxim de 2 zile lucratoare de la data depunerii trimiterii postale.

In cazul trimiterilor postale internationale, Balcan Express Curier garanteaza livrarea trimiterilor postale dupa cum urmeaza:

 • 2 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Bulgaria si livrate in Bucuresti si invers;
 • 3 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Bulgaria si livrate in orice localitate de pe teritoriul Romaniei, alta decat Bucuresti si invers;
 • 4 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Romania si livrate in orice localitate de pe teritoriul Greciei (in afara insulelor) sau Macedoniei si invers;
 • 5 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Romania si livrate in Insulele din Grecia si invers.
 • 20 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Romania si livrate in alte tari UE, in afara celor mentionate anterior si invers;
 • 20 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Romania si livrate in tari din afara UE si invers, cu exceptia Macedoniei.

Termenul de livrare nu include zilele de week-end si sarbatorile legale din tarile de expeditie si/sau destinatie, cazul de forta majora si cazul fortuit.

Balcan Express Curier furnizeaza serviciul de trimitere recomandata ale carui particularitati constau in oferirea unei garantii forfetare impotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totala sau partiala ori deteriorare a trimiterii postale inregistrate si in eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrarii trimiterii postale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale sau livrarea la destinatar, fara a fi confirmata in scris de catre acesta.

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii postale sau livrarea la destinatar in termen de 10 luni de la data depunerii acesteia in reteaua Balcan Express Curier. Furnizorul are obligatia de a transmite expeditorului dovada respectiva in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data solicitarii, printr-o metoda agreata (de exemplu, fax, e-mail etc), fara a implica costuri suplimentare in sarcina expeditorului.

Balcan Express Curier furnizeaza servicii de trimitere cu valoare declarata, servicii ale caror particularitati constau in asigurarea unei trimiteri postale impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor, si in eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale.

Termenul in care poate fi solicitata de expeditor dovada privind depunerea trimiterii postale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata este de 10 luni de la data depunerii acesteia, Balcan Express Curier având obligatia de a comunica dovada respectiva in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data solicitarii, printr-o metoda agreata cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fara a implica costuri suplimentare in sarcina expeditorului.

In cazul serviciului "Contra Ramburs", Balcan Express Curier (sau subcontractorii sai) va incasa, la predarea trimiterii postale, contravaloarea bunului care face obiectul acesteia, declarata de expeditor (suma colectata de la destinatar), si o va transmite ulterior expeditorului, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la livrarea trimiterii, in cazul trimiterilor postale interne si, respectiv, 15 zile lucratoare, in cazul trimiterilor postale internationale colectate in Romania si livrate in Bulgaria si invers.

Valoarea maxima admisa a rambursului si a valorii declarate este de 5000 RON. Moneda admisa in care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani in cazul serviciului Contra ramburs este echivalentul in leva.

In cazul serviciului Confirmare de primire, dovada predarii trimiterii postale, confirmata in scris de catre destinatar, se returneaza expeditorului pe fax, e-mail sau prin reteaua postala, in functie de solicitarea expeditorului, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la livrarea trimiterii, in cazul trimiterilor postale interne si, respectiv, 15 zile lucratoare, in cazul trimiterilor postale internationale colectate in Romania si livrate in Bulgaria si invers.

Precizam faptul ca Balcan Express Curier ofera si presteaza servicii postale ce prezinta caracteristici suplimentare (serviciul de trimitere recomandata, serviciul de trimitere cu valoare declarata, serviciul Contra ramburs, serviciul Schimbare destinatie, serviciul Confirmare de primire), doar pentru trimiteri postale interne, iar in cazul trimiterilor postale internationale doar pentru cele colectate in Romania si livrate in Bulgaria si invers.

Predarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.

Balcan Express Curier are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale in urmatoarele cazuri:

 • daca, dupa preluarea trimiterii postale, rezulta in mod neindoielnic ca trimiterea postala contine bunuri interzise de transport (substante narcotice, psihotrope si explozibile, arme, antichitati sau obiecte interzise de lege) sau care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate;
 • daca, dupa preluarea trimiterii postale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

În cazul imposibilitatii de predare a trimiterilor postale catre destinatar (sau persoana autorizata), Balcan Express Curier va instiinta destinatarul printr-un aviz care sa anunte incercarea de livrare a trimiterii postale si va pastra, la punctul de contact, in vederea predarii, trimiterea postala care nu a putut fi predata acestuia, pentru o perioada de 15 zile de la data avizarii acestuia.

Balcan Express Curier va returna trimiterea postala clientului expeditor, la adresa indicata de acesta, cu aplicarea unui tarif egal cu cel al serviciului de tur, conform tarifelor indicate in oferta comerciala, daca aceasta nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:

 • adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie unde trimiterea postala sa poata fi predata;
 • destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala nu a fost gasita la adresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
 • destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat, dupa caz, primirea trimiterii postale sau confirmarea in scris, conform prevederilor legale, a primirii trimiterii postale in cazul serviciului Confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului Contra ramburs.

Termenele de returnare catre expeditor a trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului se calculeaza, dupa caz, de la data expirarii perioadei de pastrare avizate sau a incercarii de livrare si sunt urmatoarele:

 • 10 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale interne;
 • in cazul trimiterilor postale internationale:
   - 10 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Bulgaria si livrate in Bucuresti si invers;
   - 15 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Bulgaria si livrate in orice localitate de pe teritoriul Romaniei, alta decat Bucuresti si invers;
   - 15 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Romania si livrate in orice localitate de pe teritoriul Greciei (in afara insulelor) sau Macedoniei si invers;
   - 20 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Romania si livrate in Insulele din Grecia si invers.
   - 15 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Romania si livrate in alte tari UE, in afara celor mentionate anterior si invers;
   - 20 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate in Romania si livrate in tari din afara UE si invers, cu exceptia Macedoniei.

Trimiterile postale care nu au putut fi predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 10 luni de la depunerea trimiterii postale in depozitul Balcan Express Curier din Bucuresti. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea Balcan Express Curier.

Balcan Express Curier colecteaza si livreaza trimiterile postale prin mijloace proprii, colaboreaza cu alti furnizori de servicii postale, dar raspunde fata de clienti pentru trimiterile postale astfel:

a) in caz de pierdere furt sau distrugere totala a trimiterii postale:

 • 1. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, inclusiv daca respectiva trimitere postala face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;
 • 2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs fara valoare declarata;

b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:

 • 1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, daca clientul a platit tariful ce include 1% din valoarea declarata;
 • 2. cu cota parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, daca clientul a platit tariful ce include 1% din valoarea declarata;

c) in cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, Balcan Express Curier raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pâna la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar;

d) in caz de nerespectare a termenilor stabiliti in prezentul document, Balcan Express Curier acorda expedierea gratuita a trimiterii postale, returneaza tariful aferent serviciului postal prestat sau acorda o alta trimitere postala gratuita, in functie de preferinta expeditorului.

La sumele prevazute la lit.a) si b) de mai sus se adauga dobânda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau dupa caz al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale. În situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decât cea reala despagubirea este la nivelul valorii declarate.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, in afara despagubirilor prevazute mai sus se restituie si tarifele incasate.

În cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

In urmatoarele cazuri Balcan Express Curier este exonerat de raspundere: a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
b) trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;
c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

Balcan Express Curier raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care România este parte, exceptie facând cazurile in care nu exista astfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne si prevederilor prezentului document.

MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR PRIMITE DE LA UTILIZATORI

Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciile oferite (neprestarea serviciului ori prestarea necorespunzatoare a serviciului postal) poate formula o reclamatie scrisa prin e-mail la adresa office@balcancurier.ro, fax la numarul 021 444 01 46, depunere personala sau plic (recomandabil prin intermediul serviciului postal Confirmare de primire) adresata Balcan Express Curier, la adresa sediului social, in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale.

Toate reclamatiile se vor inregistra in "Registrul Electronic de Reclamatii", iar Departamentul Reclamatii va confirma primirea reclamatiei in functie de modul cum a primit reclamatia, astfel: prin e-mail, fax, prin inmânarea numarului de inregistrare in cazul reclamatiilor depuse personal, prin completarea corespunzatoare si semnarea confirmarii de primire, in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic prin intermediul serviciului Confirmare de primire, respectiv prin adresa de raspuns in cazul reclamatiei primite prin intermediul oricarui serviciu postal, distinct de serviciul Confirmare de primire; atunci când exista o solicitare expresa in acest sens din partea reclamantului cu privire la modalitatea de confirmare a reclamatiei, se va tine seama de solicitarea acestuia.

În vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie evenimentul (fapte, acte si cauze) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor, precum si datele de contact (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata sa poata fi contactat reclamantul), sa anexeze la reclamatia inaintata dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dupa caz, copie a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii emise de cate furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale, dupa caz, etc.) si sa puna la dispozitie orice alte date si informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.

Reprezentantii Balcan Express Curier vor analiza reclamatia primita luând in calcul atât probele depuse de petent, dar si informatiile/probele relevante furnizate de proprii angajati ori terte persoane implicate, putând, atunci când este cazul, sa solicite chiar si o expertiza.

Termenul de solutionare a reclamatiilor este de 30 de zile de la data introducerii reclamatiei.

Solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei. Cuantumul despagubirii este in functie de serviciul ales dar nu ma depasi suma de 80lei per expeditie.

Modalitati de acordare a despagubirilor

Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda astfel: cash (in numerar), de la sediul firmei, prin virament in cont bancar sau se va acorda o alta trimitere gratuita, daca solicitantul este persoana fizica, respectiv prin ordin de plata sau se va acorda o alta trimitere gratuita, daca solicitantul este persoana juridica, in functie de preferintele utilizatorului.

Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit dispozitiilor legale si prevederilor acestui document, Balcan Express Curier este obligat sa acorde despagubiri.

În cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale Balcan Express Curier S.R.L. nu a fost solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, utilizatorul in cauza poate inainta, in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale, o plângere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plângere având acelasi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.


Rolul nostru este de a va oferi cele mai sigure si accesibile servicii de curierat!

021 444-0146